Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt telefoniczny

Kontakt telefoniczny 

 - Sekretariat / Wójt: 94-3643347

              
             Fax: 94-3643347

- Sekretarz Gminy: 94-3643539

- Skarbnik Gminy: 94-3643354

- Kierownik USC: 94-3643577

- Działalność gospodarcza: 94-3643538

- Planowanie przestrzenne: 94-3643538

- email: rabino@pocztazeto.pl