Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt telefoniczny


SEKRETARIAT / WÓJT943643347
943643354
943643577
USC943643347w. 32
SEKRETARZ 943643347w. 33943643539
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA 943643347w. 34
PODATKI I OPŁATY943643347w. 34
KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA943643347w. 36
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE943643347w. 37666895866
PLANOWANIE PRZESTRZENNE943643347w. 38
GOSPODARKA KOMUNALNA943643347w. 39
ZASTĘPCA WÓJTA943643347w. 40
ROLNICTWO943634347w. 42
WYMIAR PODATKÓW 943643347w. 42
SKARBNIK943643347w. 44
OCHRONA ŚRODOWISKA943643347w. 38
INFORMATYK943643347w. 46

Inspektor Ochrony Danych - Dariusz Florek
iod@rabino.pl


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ943652082
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY RĄBINO943643580
OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA  W RĄBINIE943643546
SZKOŁA RĄBINO943643463
SZKOŁA NIELEP943655599

  e-mail UG Rąbino : rabino@pocztazeto.pl