Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjęcia interesantów

Krzysztof Majewski Wójt Gminy Rąbino

przyjmuje interesantów:

w poniedziałki-10.00-12.00 w czwartki-16.00-17.00

Alicja Wiedro-Stempińska
Przewodnicząca Rady Gminy Rąbino

przyjmuje interesantów:

w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 16.00 do 17.00
w Urzędzie Gminy w Rąbinie (parter - sala ślubów)