Przejdź do treści

Urząd Gminy

Fundusz Sołecki

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Bieniek Anna

144 KBPobierzPodgląd pliku

Bzymek Anna

345 KBPobierzPodgląd pliku

Chołuj Grzegorz

431 KBPobierzPodgląd pliku

Filipiak Izebela Katarzyna

338 KBPobierzPodgląd pliku

Grzejdak Piotr

149 KBPobierzPodgląd pliku

Kusak Paweł Krzysztof

366 KBPobierzPodgląd pliku

Łyjak Iwona Celina

125 KBPobierzPodgląd pliku

Łypek Marcin Rafal

131 KBPobierzPodgląd pliku

Maluk Emilia Joanna

334 KBPobierzPodgląd pliku

Napieraj Krzysztof

169 KBPobierzPodgląd pliku

Reichert Krzysztof

432 KBPobierzPodgląd pliku

Salek Jerzy Andrzej

375 KBPobierzPodgląd pliku

Wiśniewski Waldemar

155 KBPobierzPodgląd pliku