Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie z sesji otwarcia ofert

40 KBPobierzPodgląd pliku

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania

19.8 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

112 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ

476 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy

38 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp

23 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp

21 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4 – Projekt umowy

373 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 5 – Wykaz robót / Doświadczenie zawodowe

20 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 6 – Wykaz osób

20.0 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 7 – Opis i wymagania Zamawiającego w przedmiocie zamówienia

423 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 8 – Mapy i rysunki techniczne

0.9 MBPobierzPodgląd pliku