Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Andrzej Borowski - na dzień złożenia ślubowania

134 KBPobierzPodgląd pliku

Wiesław Wacław Stępień – na dzień złożenia ślubowania

151 KBPobierzPodgląd pliku

Bogulak Renata

146 KBPobierzPodgląd pliku

Borowski Andrzej

395 KBPobierzPodgląd pliku

Gemza Edyta

368 KBPobierzPodgląd pliku

Gołębiowska Marta

319 KBPobierzPodgląd pliku

Gryczka Andrzej

392 KBPobierzPodgląd pliku

Kłusek Małgorzata

141 KBPobierzPodgląd pliku

Kręczkowski Robert

147 KBPobierzPodgląd pliku

Maciążek Krzysztof

366 KBPobierzPodgląd pliku

Napieraj Krzysztof

129 KBPobierzPodgląd pliku

Pastuszka Elżbieta

142 KBPobierzPodgląd pliku

Poręba Ryszard

141 KBPobierzPodgląd pliku

Stępień Wiesław

134 KBPobierzPodgląd pliku

Wiśniewski Waldemar

145 KBPobierzPodgląd pliku

Zgórski Adam

181 KBPobierzPodgląd pliku

Reichert Krzysztof-Przewodniczący Rady Gminy

428 KBPobierzPodgląd pliku