Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 3/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Rąbino z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie metodologii wyliczania kosztów pośrednich poprzez ustalenie procentowego klucza podziału kosztów pośrednich w Centrum Usług Wspólnych Gminy Rąbino

211 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie 29/2022 Wójta Gminy Rąbino z dnia 29 kwietnia 2022 r w sprawie ogłoszenia wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2022

1.6 MBPobierzPodgląd pliku