Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia do treści SWZ

93 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie

138 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ

418 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

211 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

131 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

704 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 – Specyfikacja Techniczna

232 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

241 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

307 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 – wynik testu „CPU Mark” – link

444 KBPobierzPodgląd pliku