Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

133 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ

438 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy Zał. nr 1 do SWZ

168 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Zał. nr 2 do SWZ

99 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór Pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego Zał. nr 3 do SWZ

93 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zał. nr 4 do SWZ

88 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz Robót Zał. nr 5 do SWZ

92 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę Zał. nr 5 do SWZ

64 KBPobierzPodgląd pliku

Kosztorys ofertowy Rzecino Zał. nr 7.1 do SWZ

133 KBPobierzPodgląd pliku

Opis techniczny Rzecino Zał. 7.1 do SWZ

277 KBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar robót Rzecino Zał. 7.1 do SWZ

306 KBPobierzPodgląd pliku

SST Rzecino Zał. nr 7.1 do SWZ

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Tabela robót Rzecino Zał. 7.1 do SWZ

191 KBPobierzPodgląd pliku

Plan orientacyjny Rzecino Zał. 7.1 do SWZ

303 KBPobierzPodgląd pliku

Plan zagospodarowania terenu Rzecino Zał. 7.1 do SWZ

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Profil podłużny Rzecino Zał. 7.1 do SWZ

278 KBPobierzPodgląd pliku

Profil podłużny Rzecino Zał. 7.1 do SWZ

281 KBPobierzPodgląd pliku

Przekroje konstrukcyjne Rzecino Zał. 7.1 do SWZ

557 KBPobierzPodgląd pliku

Przekroje poprzeczne Rzecino Zał. 7.1 do SWZ

350 KBPobierzPodgląd pliku

Przekroje poprzeczne Rzecino Zał. 7.1 do SWZ

353 KBPobierzPodgląd pliku

Kosztorys ofertowy Rąbino Zał. 7.2 do SWZ

130 KBPobierzPodgląd pliku

Opis techniczny Rąbino Zał. 7.2 do SWZ

270 KBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar robót Rąbino Zał. 7.2 do SWZ

302 KBPobierzPodgląd pliku

Przekroje konstrukcyjne Rąbino Zał. nr 7.2 do SWZ

446 KBPobierzPodgląd pliku

Przekroje poprzeczne Rąbino Zał. nr 7.2 do SWZ

347 KBPobierzPodgląd pliku

SST Rąbino Zał. nr 7.2 do SWZ

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Tabela robót Zał. nr 7.2 do SWZ

184 KBPobierzPodgląd pliku

Plan orientacyjny Rąbino Zał. nr 7.2 do SWZ

479 KBPobierzPodgląd pliku

Plan zagospodarowania terenu Rąbino Zał. nr 7.2 do SWZ

682 KBPobierzPodgląd pliku

Profil podłużny Rąbino Zał. 7.2 do SWZ

285 KBPobierzPodgląd pliku

Kosztorys ofertowy Modrzewiec Zał. nr 7.3 do SWZ

130 KBPobierzPodgląd pliku

Opis techniczny Modrzewiec Zał. nr 7.3 do SWZ

272 KBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar robót Modrzewiec Zał. nr 7.3 do SWZ

302 KBPobierzPodgląd pliku

SST Modrzewiec Zał. nr 7.3 do SWZ

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Tabela robót Modrzewiec Zał. nr 7.3 do SWZ

189 KBPobierzPodgląd pliku

Plan orientacyjny Modrzewiec Zał. nr 7.3 do SWZ

363 KBPobierzPodgląd pliku

Plan zagospodarowania terenu Modrzewiec Zał. nr 7.3 do SWZ

625 KBPobierzPodgląd pliku

Profil podłużny Modrzewiec Zał. nr 7.3 do SWZ

305 KBPobierzPodgląd pliku

Przekroje konstrukcyjne Modrzewiec Zał. nr 7.3 do SWZ

446 KBPobierzPodgląd pliku

Przekroje poprzeczne Modrzewiec zał. nr 7.3 do SWZ

568 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy zał. nr 8 do SWZ

402 KBPobierzPodgląd pliku