Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

128 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia

504 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

317 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

26 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu

176 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu

16.6 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

180 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

20 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4 – Wykaz usług

163 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4 – Wykaz usług

14.8 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 5 – Wykaz osób

123 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 5 – Wykaz osób

17.7 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 6 – Projekt Umowy

413 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

165 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

16.3 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 8 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zadania

152 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 8 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zadania

15.6 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 9 – Oświadczenie RODO

127 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 9 – Oświadczenie RODO

13.2 KBPobierzPodgląd pliku