Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVI/194/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrownie fotowoltaiczne – obręb Paszęcin, dz. Nr 62/3 i 63/4”

755 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/195/2021 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

179 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/196/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022

209 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/197/2021 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rąbino

54 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/198/2021 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz szczegółowych zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

188 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/199/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino

54 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/200/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino

53 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/201/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino

51 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/202/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rąbino na lata 2021-2025

355 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/203/2021 w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

575 KBPobierzPodgląd pliku