Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XXX/2021 z obrad sesji Rady Gminy Rąbino odbytych w dniu 31 marca 2021 roku

Protokół Nr XXX/2021

290 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXX/2021

66 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1a do Protokołu Nr XXX/2021

78 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXX/2021

71 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXX/2021

58 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXX/2021

597 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXX/2021

428 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXX/2021

73 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXX/2021

69 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXX/2021

71 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXX/2021

71 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXX/2021

70 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XXX/2021

68 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XXX/2021

69 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XXX/2021

69 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 14 do Protokołu Nr XXX/2021

69 KBPobierzPodgląd pliku