Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/161/2021 w sprawie niewyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rąbino środków stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku

42 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/162/2021 w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

448 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/163/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rąbino

247 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/164/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rąbino

171 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/165/2021 w sprawie zaliczenia działki nr 144/1 obręb Batyń, w miejscowości Batyń do kategorii dróg gminnych

452 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/166/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji

152 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/167/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji

152 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/168/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji

181 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/169/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rąbino

70 KBPobierzPodgląd pliku