Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/152/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

580 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/153/2021 zmieniająca uchwałę rady Gminy Rąbino z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rąbinie oraz nadania statutu

140 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/154/2021 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

53 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/155/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rąbino

62 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/156/2021 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rąbino w roku 2021

284 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/157/2021 w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

335 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/158/2021 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2021-2027

869 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/159/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiące Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Rąbino

51 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/160/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rąbino

52 KBPobierzPodgląd pliku