Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Bogulak Renata

142 KBPobierzPodgląd pliku

Gemza Edyta

368 KBPobierzPodgląd pliku

Gołębiowska Marta

293 KBPobierzPodgląd pliku

Gryczka Andrzej

388 KBPobierzPodgląd pliku

Kłusek Małgorzata

162 KBPobierzPodgląd pliku

Kręczkowski Robert

144 KBPobierzPodgląd pliku

Maciążek Krzysztof

368 KBPobierzPodgląd pliku

Napieraj Krzysztof

155 KBPobierzPodgląd pliku

Pastuszka Elżbieta

133 KBPobierzPodgląd pliku

Poręba Ryszard

132 KBPobierzPodgląd pliku

Tarecka Bożena

420 KBPobierzPodgląd pliku

Wielgosz Dorota

131 KBPobierzPodgląd pliku

Wiśniewski Waldemar

146 KBPobierzPodgląd pliku

Zgórski Adam

150 KBPobierzPodgląd pliku

Reichert Krzysztof-Przewodniczący Rady Gminy

435 KBPobierzPodgląd pliku

Krzysztof Napieraj (na dzień powołania)

324 KBPobierzPodgląd pliku