Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory uzupelniające do Rady Gminy Rąbino w okręgu wyborczym Nr 4

Zarządzenie Nr 21/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 24 lutego 2021 r.-w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o okręgu wyborczym Nr 4,jego granicach i numerze,liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczeniu siedziby Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie

196 KBPobierzPodgląd pliku