Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XXVI/2020 z obrad sesji Rady Gminy Rąbino odbytych w dniu 27 listopada 2020 roku

Protokół Nr XXVI/2020

75 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXVI/2020

65 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1a do Protokołu Nr XXVI/2020

79 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXVI/2020

32 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXVI/2020

59 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXVI/2020

60 KBPobierzPodgląd pliku