Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT „POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA ”

W ramach projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinasowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID- 19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Wartość projektu grantowego związanego z zakupem sprzętu oraz środków ochrony osobistej niezbędnego do walki i zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19 wynosi: 35 844,36 zł brutto.

Okres realizacji projektu od 1 lutego 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Projekt przyczynia się w prosty i szybki sposób do pozyskania dodatkowych środków finansowych na wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt oraz środki ochrony osobistej do walki i zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19. Dzięki temu uczniowie, kadra pedagogiczna oraz niepedagogiczna będzie mogła funkcjonować w bezpiecznym i przyjaznym dla siebie środowisku minimalizującym zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Wskaźnikami rezultatu jest wsparcie dwóch szkół tj. Szkoły Podstawowej w Nielepie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie, w tym 286-ciu uczniów, 30 osób z kadry pedagogicznej oraz 13 osób z kadry niepedagogicznej, którzy skorzystali z programu.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu i środków ochrony osobistej umożliwiającego walkę i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w szkołach prowadzonych przez Gminę Rąbino. Dzięki otrzymanej dotacji cel został osiągnięty.

Efektem, rezultatem realizacji projektu będzie mniejszy poziom zachorowań wśród społeczności szkolnej. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.