Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

122 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021

92 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

259 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022

770 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rąbino

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rąbino

54 KBPobierzPodgląd pliku