Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XXIII/2020 z obrad sesji Rady Gminy Rąbino odbytych w dniu 30 września 2020 roku

Protokół Nr XXIII/2020

477 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXIII/2020

65 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1a do Protokołu Nr XXIII/2020

82 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXIII/2020

80 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXIII/2020

49 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXIII/2020

620 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXIII/2020

79 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXIII/2020

79 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXIII/2020

81 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXIII/2020

77 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXIII/2020

77 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXIII/2020

77 KBPobierzPodgląd pliku