Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy Rąbino

ogłasza, że w dniach od 12 października 2020r. do dnia 26 października 2020r. przeprowadzone będą konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Rąbino zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Rąbino oraz nadania jej Statutu.

Konsultacje społeczne-informacja

631 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Rąbino z dnia 12 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rąbino zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Rąbino oraz nadania jej Statutu

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2020 Wójta Gminy Rąbino z dnia 12 października 2020r.-projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Rąbino oraz nadania jej Statutu

490 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2020 Wójta Gminy Rąbino z dnia 12 października 2020r.-formularz konsultacji projektu prawa miejscowego

374 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2020 Wójta Gminy Rąbino z dnia 12 października 2020r.-formularz konsultacji projektu prawa miejscowego

13.4 KBPobierzPodgląd pliku