Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XXI/2020 z obrad sesji Rady Gminy Rąbino odbytych w dniu 30 czerwca 2020 roku

Protokół Nr XXI/2020

236 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XXI/2020

63 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XXI/2020

86 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XXI/2020

70 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXI/2020

72 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXI/2020

60 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXI/2020

59 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXI/2020

65 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXI/2020

68 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XXI/2020

66 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXI/2020

68 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XXI/2020

59 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XXI/2020

64 KBPobierzPodgląd pliku