Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat Wójta Gminy Rąbino z dnia 24 kwietnia 2020 r.

W związku obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 nadal obowiązują ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Rąbino.

Urząd Gminy Rąbino nadal jest wyłączony z bezpośredniej obsługi klientów.

W miarę możliwości i potrzeb proszę o załatwianie spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP).

W sprawach pilnych lub w których konieczna jest wizyta w urzędzie proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu – w celu umówienia terminu wizyty.

Zakres spraw załatwianych w Urzędzie Gminy nie ogranicza się wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom wynikających z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697).

Dokumenty w wersji papierowej można wysyłać tradycyjną pocztą lub złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy Rąbino (odbiór przez pracownika - dzwonek zainstalowany przy wejściu do Urzędu) Dokumenty dostarczane do urzędu w wersji papierowej podlegają kwarantannie trwającej minimum 24 godziny.

Ponadto dokumenty można przesyłać drogą elektroniczną.

Dane kontaktowe Urzędu Gminy Rąbino:

  • numery telefonów (centrala) – 94 3643347, 94 3643328, 94 3643577;
    numery telefonów do pracowników Urzędu Gminy Rąbino opublikowane  są  na stronie internetowej Gminy Rąbino - w zakładce kontakt ( www.rabino.pl ) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rąbino- w zakładce kontakt telefoniczny http://www.bip.rabino.pl

  • e-mail: rabino@pocztazeto.pl

  • elektroniczna skrzynka podawcza – adresy skrytek na platformie

    • /ugrabino2/skrytka
    • /ugrabino2/SkrytkaESP

Bardzo proszę o wyrozumiałość i solidarność w tej trudnej sytuacji.

 

                                                                                       Wójt Gminy Rąbino
                                                                            
                                                                                           Aneta Krawiec