Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XVIII/2020 z obrad sesji Rady Gminy Rąbino odbytych w dniu 27 lutego 2020 roku

Protokół Nr XVIII/2020

225 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XVIII/2020

66 KBPobierz

Załącznik Nr 1a do Protokołu Nr XVIII/2020

116 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XVIII/2020

63 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XVIII/2020

42 KBPobierz

Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XVIII/2020

67 KBPobierz

Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XVIII/2020

66 KBPobierz