Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XVII/2020 z obrad sesji Rady Gminy Rąbino odbytych w dniu 31 stycznia 2020 roku

Protokół Nr XVII/2020

2.0 MBPobierz

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XVII/2020

249 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XVII/2020

274 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XVII/2020

280 KBPobierz

Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XVII/2020

302 KBPobierz

Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XVII/2020

285 KBPobierz

Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XVII/2020

278 KBPobierz

Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XVII/2020

278 KBPobierz

Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XVII/2020

274 KBPobierz