Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XVII/2020 z obrad sesji Rady Gminy Rąbino odbytych w dniu 31 stycznia 2020 roku

Protokół Nr XVII/2020

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XVII/2020

249 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XVII/2020

274 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XVII/2020

280 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XVII/2020

302 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XVII/2020

285 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XVII/2020

278 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XVII/2020

278 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XVII/2020

274 KBPobierzPodgląd pliku