Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XV/2019 z obrad sesji Rady Gminy Rąbino odbytych w dniu 05 grudnia 2019 roku

Protokół Nr XV/2019

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XIV/2019

237 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1a do Protokołu Nr XIV/2019

397 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XIV/2019

316 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XIV/2019

249 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XIV/2019

308 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XIV/2019

324 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XIV/2019

308 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XIV/2019

320 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XIV/2019

326 KBPobierzPodgląd pliku