Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy Rąbino ogłasza drugi nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze-Kierownik Jednostki Budżetowej Oświaty i Kultury Gminy Rąbino z siedzibą w Rąbinie 29A

Ogłoszenie o naborze

1.2 MBPobierz

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

34 KBPobierz

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

77 KBPobierz

Oświadczenia kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze

14.1 KBPobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

12.8 KBPobierz

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Rąbino dot. przetwarzania danych osobowych

91 KBPobierz