Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

334 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Nr 457-2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Rąbino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

219 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 16 sierpnia 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

97 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Nr 144/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Rąbino na stałe obwody głosowania

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie nr 176/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Rąbino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 17 sierpnia 2023r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

67 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie składu i dyżurów OKW w Koszalinie

780 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego

406 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Nr 198/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w DPS w Modrzewcu

87 KBPobierzPodgląd pliku

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.-Kodeks wyborczy (stan prawny na dzień 1 września 2023 r.)

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 5 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

99 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie skorzystania z darmowego transportu dla osób niepełnosprawnych, oraz tych którzy ukończyli 60 rok życia do lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r.

39 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 18 września 2023 r. - dodatkowy termin zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych przez Pełnomocników Wyborczych

195 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Nr 288/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rąbino

186 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Nr 289/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

68 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych

221 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 25 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 40 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

13.3 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 25 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 99 i 100 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

3.0 MBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Nr 350/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Rąbino

48 KBPobierzPodgląd pliku

Rozkład jazdy busów na wybory parlamentarne 15.10.2023 r.

118 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Nr 379/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 3 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Rąbino

52 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Nr 413/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Rąbino

50 KBPobierzPodgląd pliku