Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XI/2019 z obrad sesji Rady Gminy Rąbino odbytych w dniu 17 czerwca 2019 roku

Protokół Nr XI/2019

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr XI/2019

253 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr XI/2019

274 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XI/2019

304 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XI/2019

265 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XI/2019

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XI/2019

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XI/2019

268 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XI/2019

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 9 do Protokołu Nr XI/2019

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XI/2019

784 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XI/2019

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XI/2019

723 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XI/2019

276 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 14 do Protokołu Nr XI/2019

272 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 15 do Protokołu Nr XI/2019

268 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 16 do Protokołu Nr XI/2019

278 KBPobierzPodgląd pliku