Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory uzupelniające do Rady Gminy Rąbino w okręgu wyborczym Nr 4

Zarządzenie Nr 141/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających

258 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 13 czerwca 2019r.-w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o okręgu wyborczym Nr 4,jego granicach i numerze,liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczeniu siedziby Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie

47 KBPobierz