Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory uzupelniające do Rady Gminy Rąbino w okręgu wyborczym Nr 4

Zarządzenie Nr 141/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających

258 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 13 czerwca 2019r.-w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o okręgu wyborczym Nr 4,jego granicach i numerze,liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczeniu siedziby Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie

47 KBPobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 27 czerwca 2019r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rąbino zarządzonych na dzień 18 sierpnia 2019r.

192 KBPobierz

Postanowienie Nr 438/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie

73 KBPobierz

Postanowienie Nr 439/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie w wyborach uzupełniających do rady Gminy Rąbino zarządzonych na dzień 18 sierpnia 2019 r.

153 KBPobierz

Harmonogram Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie

245 KBPobierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 16 lipca 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rąbino

192 KBPobierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 16 lipca 2019 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Rąbino bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4

212 KBPobierz

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 19 sierpnia 2019r. o wynikach wyborów uzupełniających do rady Gminy Rąbino

253 KBPobierz