Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Rąbino z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżettu za 2018 rok

Zarządzenie Nr 31/2019

297 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rąbino za rok 2018

11.8 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja dotycząca efektów finansowych programu naprawczego Gminy Rąbino na dzień 31.12.2018

338 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2019

3.6 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2019

5.4 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2019

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/2019

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 31/2019

195 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 31/2019

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 31/2019

275 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 31/2019

243 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 31/2019

185 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 31/2019

478 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 31/2019

337 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 31/2019

352 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 31/2019

280 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 31/2019

190 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 31/2019

1.0 MBPobierzPodgląd pliku