Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Rąbino z dnia 20 lutego 2017 r zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Rąbino

Załączniki:

Zarządzenie Nr 23/2017

280 KBPobierz

Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2017

105 KBPobierz

Wykaz ksiąg rachunkowych w powiązaniu z tablicami bazy danych

377 KBPobierz