Przejdź do treści

Urząd Gminy

Organizacja działalności samorządu

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Rąbino z dnia 20 lutego 2017 r zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Rąbino

Załączniki:

Zarządzenie Nr 23/2017

280 KBPobierz

Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2017

105 KBPobierz

Wykaz ksiąg rachunkowych w powiązaniu z tablicami bazy danych

377 KBPobierz