Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Rąbino z dnia 14 listopada 2016r w sprawie: przedłożenia projektu budżetu Gminy Rąbino na rok 2017

Załączniki:

Zarządzenie Nr 70/2016

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2017

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Uchwały

3.6 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do Uchwały

8.3 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 do Uchwały

480 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4 do Uchwały

849 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 5 do Uchwały

344 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 6 do Uchwały

425 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 7 do Uchwały

350 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 8 do Uchwały

361 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 9 do Uchwały

264 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 10 do Uchwały

384 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 11 do Uchwały

300 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 12 do Uchwały

274 KBPobierzPodgląd pliku

Część opisowa do projektu budżetu gminy Rąbino na rok 2017

13.6 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2017-2027

6.7 MBPobierzPodgląd pliku