Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pozycia małżeńskiego

Wymagane dokumenty:

  1. Odpis skrócony aktu małżeństwa, o ile akt nie został sporządzony w USC m.st. Warszawy.
  2. Do wglądu: dokumenty tożsamości jubilatów.

Opłaty:

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego Rąbino.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego Rąbino, w zakresie przekazania wniosku do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Termin odpowiedzi:

Informacji o terminie wręczenia medalu udziela Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rąbinie.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

  1. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.
  2. Rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie polega na sporządzeniu projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do Wojewody Zachodniopomorskiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.

Wymagane załączniki:

Brak.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475.
  2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz.2743 z późn. zm.)