Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Wymagane dokumenty:

  1. prawomocne orzeczenie rozwodu (do wyglądu);
  2. dokument tożsamości małżonka rozwiedzionego, który chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Opłaty:

  • oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - 11,00 zł – cz. I, kol. 2, pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r, poz. 783 ).

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

59 8581 0000 4000 00462 2000 0001

Miejsce złożenia dokumentów:

  • oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa może być złożone w każdym urzędzie stanu cywilnego lub przed polskim konsulem,
  • dla Gminy Rąbino, Urząd Stanu Cywilnego w Rąbinie 27, tel. 94 3643577

Termin załatwienia sprawy:

  • niezwłocznie

Uwagi:

  • oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa może być złożone tylko w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741),
  2. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583 z  późn. zm.), Dział I,
  3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783).