Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Wymagane dokumenty:

  1. prawomocne orzeczenie rozwodu (do wyglądu);
  2. dokument tożsamości małżonka rozwiedzionego, który chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Opłaty:

  • oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - 11,00 zł – cz. I, kol. 2, pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r, poz. 783 ).

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

59 8581 0000 4000 00462 2000 0001

Miejsce złożenia dokumentów:

  • oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa może być złożone w każdym urzędzie stanu cywilnego lub przed polskim konsulem,
  • dla Gminy Rąbino, Urząd Stanu Cywilnego w Rąbinie 27, tel. 94 3643577

Termin załatwienia sprawy:

  • niezwłocznie

Uwagi:

  • oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa może być złożone tylko w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741),
  2. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583 z  późn. zm.), Dział I,
  3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783).