Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie dowodu osobistego

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
  1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
  2. Dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy,
  3. Fotografia.
 2. Opłaty
  Nie podlega opłacie.

 3. Miejsce złożenia dokumentów
  Urząd Gminy Rąbino
  78-331 Rąbino 27
  Pokój nr 4
  Telefon: 0 94 36 43 347

  Godziny przyjęcia interesantów:
  pn. wt., śr. pt. 7.15- 15. 15
  czw. 8-16

 4. Sposób i termin załatwienia
  1. 30 dni od dnia złożenia wniosku,
  2. ponad 30 dni w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 5. Tryb odwoławczy
  Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie. Termin wniesienia odwołania 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 6. Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1131 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i  trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (tj. Dz.U. poz. 212)
  3. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (tj. Dz. U. z 2013, poz. 267)