Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie dowodu osobistego

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
  1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
  2. Dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy,
  3. Fotografia.
 2. Opłaty
  1. Nie podlega opłacie.
 3. Miejsce złożenia dokumentów
  Urząd Gminy Rąbino
  78-331 Rąbino 27
  Pokój nr 3
  Telefon: 94 36 43 347 w. 32

  Godziny przyjęcia interesantów:

  poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  715- 1515
  czwartek-  800-1600
 4. Sposób i termin załatwienia
  1. 30 dni od dnia złożenia wniosku,
  2. ponad 30 dni w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 5. Tryb odwoławczy
  Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie. Termin wniesienia odwołania 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 6. Podstawa prawna
  1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.)
  2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i  trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz.U. z 2019 r. poz. 224)
  3. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2018, poz. 2096)

Załączniki:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

1.7 MBPobierzPodgląd pliku