Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Rąbino o możliwości składania wniosków w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Rąbino w 2015 roku dotacji celowej spółkom wodnym

Realizując zapisy § 3 Uchwały Rady Gminy Rąbino Nr IV/15/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zasad udzielenia, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania i kontroli dotacji celowej dla spółek wodnych Wójt Gminy Rąbino informuje, o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, znajdujących się naw obrębie administracyjnym Gminy Rąbino.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w.w zadań w budżecie Gminy Rąbino w 2015 roku wynosi 1.000.00 zł.(jeden tysiąc złotych).

Wnioski o dotację , wg wzoru określonego  w załączniku Nr 1 do ww. uchwały, należy składać w terminie do 19 czerwca 2015 roku w Urzędzie Gminy Rąbino.

Formularz wniosku dostępny na stronie www.bip.rabino.pl

Rąbino 15 czerwca 2015 r.

Wójt Gminy Rąbino
Krzysztof Majewski

Załączniki:

Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Rąbino z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie:zasad udzielania,trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu rozliczania i kontroli dotacji celowej dla spółek wodnych

49 KBPobierz

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej

657 KBPobierz

Sprawozdanie z realizacji zadania

669 KBPobierz