Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr VI/2015 z obrad sesji Rady Gminy odbytych w dniu 6 maja 2015 roku

Załączniki:

Protokół Nr VI/2015

82 KBPobierz

Informacja z działalności Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie -Gmina Rąbino

10.7 MBPobierz

Odpowiedź RWIK na pismo z dnia 20 marca 2015r. znak DG.7021.19.2015

0.9 MBPobierz