Przejdź do treści

Urząd Gminy

Organizacja działalności samorządu

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Rąbino z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

Załączniki:

Zarządzenie Nr 17/2015

371 KBPobierz

Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok

39 KBPobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2014 rok-część opisowa

242 KBPobierz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2015

52 KBPobierz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2015

131 KBPobierz

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2015

49 KBPobierz

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 17/2015

60 KBPobierz

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 17/2015

41 KBPobierz

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 17/2015

43 KBPobierz

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 17/2015

35 KBPobierz

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 17/2015

38 KBPobierz

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 17/2015

37 KBPobierz