Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Rąbino z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

Załączniki:

Zarządzenie Nr 17/2015

371 KBPobierz

Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok

39 KBPobierz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2014 rok-część opisowa

242 KBPobierz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2015

52 KBPobierz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2015

131 KBPobierz

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2015

49 KBPobierz

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 17/2015

60 KBPobierz

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 17/2015

41 KBPobierz

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 17/2015

43 KBPobierz

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 17/2015

35 KBPobierz

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 17/2015

38 KBPobierz

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 17/2015

37 KBPobierz