Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Rąbino z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

Załączniki:

Zarządzenie Nr 17/2015

371 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok

39 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rąbino za 2014 rok-część opisowa

242 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2015

52 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2015

131 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2015

49 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 17/2015

60 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 17/2015

41 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 17/2015

43 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 17/2015

35 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 17/2015

38 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 17/2015

37 KBPobierzPodgląd pliku