Przejdź do treści

Urząd Gminy

Organizacja działalności samorządu

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Rąbino z dnia 04 marca 2015 roku w sprawie ustalenia Rocznego Planu Działania Gminy Rąbino na 2015 rok

Załączniki:

Zarządzenie Nr 12/2015

215 KBPobierz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2015-Roczny Program Działania Gminy Rąbino na rok 2015

2.4 MBPobierz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2015-Arkusz identyfikacji,oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku

2.4 MBPobierz