Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Rąbino z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy w formie dotacji dla klubów sportowych działających na terenie gminy Rąbino

Załączniki:

Zarządzenie Nr 3/2015

1.9 MBPobierz

Wzór wniosku o udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu

66 KBPobierz

Wzór wniosku o udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu

61 KBPobierz

Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu

61 KBPobierz

Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu

66 KBPobierz