Przejdź do treści

Urząd Gminy

Fundusz Sołecki

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Rąbino z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Rąbino na rok 2015

Załączniki:

Zarządzenie Nr 60/2014

322 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik-projekt budżetu gminy Rąbino na rok 2015

273 KBPobierzPodgląd pliku

Część opisowa do projektu budżetu gminy Rąbino na rok 2015

116 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2015-2024

5.2 MBPobierzPodgląd pliku

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rąbino na lata 2015-2024

60 KBPobierzPodgląd pliku