Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasiłek opiekuńczy

Uwaga! Tylko dla opiekunów osób dorosłych niepełnosprawnych, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem  1 lipca 2013r.

Od 1 maja 2014r. opiekunowie mogą składać wnioski / mają na to 4 miesiące tj. do 15 września 2014r./ o zaległe świadczenia, o ile spełniają warunki określone w przepisach sprzed nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. opiekun zrezygnował z pracy lub nie podejmował zatrudnienia, by przejąć opiekę nad niepełnosprawnym bliskim.

Zaległy zasiłek zostanie wypłacony wraz z ustawowymi odsetkami, które będą naliczane tylko do dnia wejścia ustawy w życie.

Więcej informacji można uzyskać w GOPS Rąbino  pokój nr 13 lub telefonicznie tel. 94 36 43 849- sprawy prowadzi referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- Krystyna Lewandowska.