Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasiłek opiekuńczy

Uwaga! Tylko dla opiekunów osób dorosłych niepełnosprawnych, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem  1 lipca 2013r.

Od 1 maja 2014r. opiekunowie mogą składać wnioski / mają na to 4 miesiące tj. do 15 września 2014r./ o zaległe świadczenia, o ile spełniają warunki określone w przepisach sprzed nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. opiekun zrezygnował z pracy lub nie podejmował zatrudnienia, by przejąć opiekę nad niepełnosprawnym bliskim.

Zaległy zasiłek zostanie wypłacony wraz z ustawowymi odsetkami, które będą naliczane tylko do dnia wejścia ustawy w życie.

Więcej informacji można uzyskać w GOPS Rąbino  pokój nr 13 lub telefonicznie tel. 94 36 43 849- sprawy prowadzi referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- Krystyna Lewandowska.