Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny ( KDR) skierowana jest do rodzin wielodzietnych, w których wychowuje się co najmniej troje dzieci. Karta przysługuje  niezależnie od dochodu rodziny i uprawnia do korzystania ze zniżek, zarówno w instytucjach publicznych jak i z usług oferowanych przez podmioty prywatne.

Więcej informacji poniżej.

Załączniki:

Karta Dużej Rodziny

211 KBPobierz