Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Nadawanie numeracji porządkowej

Zakres świadczonej usługi: Ustalenie adresu nieruchomości.

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

  1. Wypełniony wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  2. Kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Opłaty: nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Gminy Rąbino, pokój nr 9

Jednostka odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko: podinspektor ds. infrastruktury technicznej, inwestycji i środków pomocowych pokój nr 15 tel. (0-94) 36 43 347 lub 36 43 538.

Sposób i termin załatwienia sprawy:  Ustalenie adresu nieruchomości następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r. poz. 125)

Załączniki:

Wniosek o ustalenie numeru

31 KBPobierz

Wniosek o ustalenie numeru

33 KBPobierz