Przejdź do treści

Urząd Gminy

Fundusz Sołecki

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Nadawanie numeracji porządkowej

Zakres świadczonej usługi: Ustalenie adresu nieruchomości.

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

  1. Wypełniony wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  2. Kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Opłaty: nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Gminy Rąbino, pokój nr 9

Jednostka odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko: podinspektor ds. infrastruktury technicznej, inwestycji i środków pomocowych pokój nr 15 tel. (0-94) 36 43 347 lub 36 43 538.

Sposób i termin załatwienia sprawy:  Ustalenie adresu nieruchomości następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r. poz. 125)

Załączniki:

Wniosek o ustalenie numeru

31 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o ustalenie numeru

33 KBPobierzPodgląd pliku