Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XXXIX/2014 z obrad sesji Rady Gminy odbytych w dniu 12 czerwca 2014 roku

Załączniki:

Protokół Nr XXXIX/2014

87 KBPobierzPodgląd pliku

Prezentacja-Informacja z działalności Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie za rok 2013-Gmina Rąbino

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. z siedzibą w Wardyniu Górnym za 2013 rok

1.5 MBPobierzPodgląd pliku