Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie, mając na uwadze postanowienie art.61 oraz 63 ust. 2 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia informuje przedsiębiorców, rolników oraz wszystkie podmioty działające na rynku spożywczym, które prowadzą produkcję pierwotną oraz działalność w zakresie dostaw bezpośrednich, iż zgodnie z wymaganiami w/w ustawy ciąży na nich obowiązek zarejestrowania prowadzonej działalności.

Więcej informacji poniżej.

Załączniki:

Komunikat

544 KBPobierz