Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie, mając na uwadze postanowienie art.61 oraz 63 ust. 2 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia informuje przedsiębiorców, rolników oraz wszystkie podmioty działające na rynku spożywczym, które prowadzą produkcję pierwotną oraz działalność w zakresie dostaw bezpośrednich, iż zgodnie z wymaganiami w/w ustawy ciąży na nich obowiązek zarejestrowania prowadzonej działalności.

Więcej informacji poniżej.

Załączniki:

Komunikat

544 KBPobierzPodgląd pliku