Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja-udostępniony do wglądu spis wyborców

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 rok, Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ) informuję, że w dniach od 07 maja do 16 maja 2014 roku, w Urzędzie Gminy Rąbino /pok. nr 3/ w godzinach pracy Urzędu będzie udostępniony do wglądu spis wyborców, w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zawierający dane osobowe umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

Wójt Gminy Rąbino
mgr Krzysztof Majewski