Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja-udostępniony do wglądu spis wyborców

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 rok, Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ) informuję, że w dniach od 07 maja do 16 maja 2014 roku, w Urzędzie Gminy Rąbino /pok. nr 3/ w godzinach pracy Urzędu będzie udostępniony do wglądu spis wyborców, w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zawierający dane osobowe umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

Wójt Gminy Rąbino
mgr Krzysztof Majewski