Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Pojemniki i worki na odpady komunalne dostarczy gmina

Rada Gminy Rąbino w dniu 24 kwietnia 2013 r. podjęła uchwałę zmieniającą Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rąbino zgodnie, z którą to Gmina, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami, będzie wyposażała nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzyma pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym