Przejdź do treści

Urząd Gminy

Fundusz Sołecki

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Kilka słów o wypowiadaniu dotychczasowych umów na odbiór odpadów komunalnych

Od dnia 1 lipca 2013 r. (z dniem wejścia w życie tzw. ustawy śmieciowej) usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkiwanej przez mieszkańców Gminy Rąbino może świadczyć wyłącznie przedsiębiorca, z którym umowę zawarła Gmina. Inny przedsiębiorca, jeśli nawet do tego czasu był związany umową z właścicielem, zarządcą jakiejś nieruchomości nie będzie miał prawa odbierać odpadów, więc taka, dawniej podpisana umowa, przestaje być źródłem wzajemnych praw i obowiązków.

Opinie w kwestii obowiązku wypowiedzenia dotychczasowej umowy na odbiór odpadów nie są jednoznaczne dlatego, jeżeli mieszkaniec chce dla swojego spokoju wypowiedzieć umowę może to jak najbardziej uczynić.