Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Kilka słów o wypowiadaniu dotychczasowych umów na odbiór odpadów komunalnych

Od dnia 1 lipca 2013 r. (z dniem wejścia w życie tzw. ustawy śmieciowej) usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkiwanej przez mieszkańców Gminy Rąbino może świadczyć wyłącznie przedsiębiorca, z którym umowę zawarła Gmina. Inny przedsiębiorca, jeśli nawet do tego czasu był związany umową z właścicielem, zarządcą jakiejś nieruchomości nie będzie miał prawa odbierać odpadów, więc taka, dawniej podpisana umowa, przestaje być źródłem wzajemnych praw i obowiązków.

Opinie w kwestii obowiązku wypowiedzenia dotychczasowej umowy na odbiór odpadów nie są jednoznaczne dlatego, jeżeli mieszkaniec chce dla swojego spokoju wypowiedzieć umowę może to jak najbardziej uczynić.