Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie wypisów,wyrysów i zaświadczeń z planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zawierający określenie terenu na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Opłaty:

 1. Wysokość opłaty wnoszonej łącznie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia – 17,00 zł,
 2. Wysokość opłaty o wydanie wypisu i wyrysu z planu:
  - od wypisu :
     a. do 5 stron -30,00 zł
     b. powyżej 5 stron – 50,00 zł
  - od wyrysu:
    a. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 -20,00zł
     b. nie więcej niż 200,00 zł
 1. opłatę wnosi się na konto Urzędu Gminy Rąbino:
  PBS Świdwin 59 8581 0004 0000 0462 2000 0001
 2. zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Rąbino pokój nr 9.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

W terminie 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko: podinspektor ds. infrastruktury technicznej, inwestycji i środków pomocowych pokój nr 15 tel. (0-94) 36 43 347 lub 36 43 538.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282).

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino

23 KBPobierz

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rąbino

51 KBPobierz